Pozwolenie na budowę


Co do zasady do postawienia typowego garażu 3m x 5m nie jest wymagane pozwolenie na budowę, należy jedynie powiadomić o fakcie stawiania blaszaka odpowiedni Urząd Gminy lub Miasta.

 Mają tu zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Dokument pełnej treści dostępny jest na stronach kancelarii Sejmu RP: 
 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ustawa prawo budowlane

Interpretować powyższy zapis można tak, że klient na każdej działce posiadającej powierzchnię 500 m², może postawić obiekt gospodarczy powierzchni do 25 m² bez zezwoleń, jedynie o tym fakcie informując odpowiedni  urząd. Niekiedy urzędnik poprosi jeszcze o rysunek stawianej konstrukcji (standardowy rzut garażu 3 x 5 dostępny jest tutaj).
Jeśli jednak powierzchnia garażu ma przekraczać 25 m² zalecamy Państwu dowiedzieć się we właściwym urzędzie o lokalne wymagania w tym względzie.